Gratis og landsdækkende rådgivning på Vejlefjord

Vejlefjord Rehabilitering udfører gratis og landsdækkende VISO-rådgivning, og de vil gerne hjælpe dig videre i processen.

VISO er den nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation, der hører ind under Socialministeriet. Rådgivningen, som Vejlefjord Rehabilitering kan tilbyde, er både gratis og landsdækkende, og den kan bidrage til, at den specialiserede viden kan komme til gavn, uanset hvad behovet er, og hvor det ligger.

VISO kan blandt andet være med til at hjælpe en kommune til at vælge den helt rigtige behandling af en patient med hjerneskade. Al visitation til undersøgelse og rådgivning foregår gennem VISOs centrale enhed, som er placeret i Odense, og her bliver der blandt andet taget stilling til, om der er tale om en egentlig VISO-sag, og så vurderer enheden også, hvilke eksperter der i givet fald skal inddrages i sagen.

Kontakten til VISO er åben for både borgere og kommunale sagsbehandlere. Herefter kontaktes Vejlefjord Rehabilitering direkte af den centrale VISO-enhed med henblik på at få udført opgaven. De opgaver, som Vejlefjord Rehabilitering så kan udføre for VISO, består blandt andet af specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede sager indenfor det givne felt.

I VISO-sager foregår arbejdet altid lokalt hos dem, som opgaven handler om. De er derfor vant til at køre rundt til og navigere som specialistkonsulenter i både institutioner, bosteder, forvaltninger og lignende i hele landet.

Du kan altid rin ge til Vejlefjord Rehabilitering, hvis du har brug for hjælp eller svar på yderligere spørgsmål, og så vil de hjælpe dig videre.

Læs mere om VISO på Vejlefjord.dk.