Tavler i alle former – til faglokaler og virksomheder

Tavleundervisning er en essentiel del af mange undervisningsformer og på alle uddannelsesniveauer. På tavlerne kan underviserne notere vigtige pointer eller skabe overblik for eleverne eller de studerende, så de har bedre mulighed for at tage fyldestgørende notater til videre brug.

Tavler kan i dag bruges til meget mere end at skrive på i en mere eller mindre traditionel møde- eller undervisnings-situation. Tavler kan også rumme filmlærreder og man kan få interaktive tavler, der giver mulighed for at skabe adspredelse i undervisningen og wow-effekt på møder. Et dynamisk undervisningsmiljø kræver multi-funktionelt inventar, der både kan løfte et emne og give mulighed for at være kreativ og skifte mellem forskellige undervisningsformer.

Kolon Total Inventar har specialiseret sig i at indrette institutioner og arbejdspladser med professionelt inventar, der kan designes og monteres specielt til det enkelte lokale. Kolon Total Inventar leverer tavler i alle former, til enkelte installationer eller som del af en helhed.

Tavlevarianter til møde- eller undervisningslokaler inkluderer: Traditionelle kridttavler, Whiteboards, Flex tavler, Interaktive tavler, Opslagstavler, Filmlærreder, Rumdeler og Landkort. Inddragelsen af forskellige elektroniske medier er noget, rigtigt mange benytter, og tavler i alle former forventes i stigende grad fra studerende eller kunders side.